Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


658. Gustaf Muck Linden

Meran den 3/3 [1926]

Käre Muck! Här kommer jag och ber dig göra mig en affärs-tjänst om vilken du med full rätt kan sjunga den vackra gamla sången: ”Det står ej i kontraktet, det finns ej skriftligt på!” Saken är denna: jag har i Stockholm en systerdotter, Irma S:t Cyr, välbetrodt biträde i Wennergrens bokhandel och dessutom lovande författarinna. Nåväl, denna unga dame har fallit för den mänskliga svagheten att få hål i tänderna – sannolikt emedan hon ätit för mycket av de landsfördärvliga kola-karramellerna. Smärtorna ha drivit henne till tandläkaren men som du torde veta är i vår tekniskt högt stående tid den värsta tandsmärtan räkningen. Jag har i ett svagt ögonblick lovat att hjälpa henne över denna smärta. Och nu, förtröstande mig på din vänskap och långmodighet, har jag tillskrivit henne att hon får ringa upp dig och ber jag dig alltså då meddela henne, var, hur och när hon kan få hos dig lyfta beloppet (vars storlek jag ej känner.) Gode broder, tillgiv det omak du härigenom åsamkas! Ett kvitto från flickan sammankoppladt med detta brev bör väl utgöra tillfyllest juridiskt-ekonomiskt skydd ifall jag eller du skulle sluta våra trötta ögon innan vi träffas härnäst. Vilket dock hoffentlich nicht[1] blir fallet, då vi ju i grund och botten är tusan så kraftiga karlar fast vi kinka lite ibland för att få ett plus av ömhet från våra markattor till hustrur.

Än en gång förlåt – och lev väl!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] ty., förhoppningsvis inte.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)
S:t Cyr, Irma (29)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA