Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


668. John Landquist

Venedig 28/4 XXVI

Käre John, efter att ha återinträdt på dygdens stig (Havrevälling) har jag återvunnit så mycket av min hälsa att tillförlitliga medicinska auktorer anse mig istånd att uthärda ej blott en längre resa utan ock en fäst.[1] Jag lämnar därför Venedig den sjätte, anländer till Stockholm den 11 på morgonen – alltså i god tid för fästen och kan därför å egna och min hustrus vägnar med tacksamhet antaga Eder vänliga inbjudan. Om jag skulle nödgas i hemlighet bryta upp något tidigare än övriga gäster, så behöver det ju inte väcka någon uppmärksamhet. Emellertid ber jag dig, John, om ett kortare samtal endera den 11 eller den tolvte. En yngling som icke är särdeles van att mottaga pris är nämligen i behov av en smula regi. Jag ska inte skövla mycken tid för dig men ber dig sända en biljett till hotel Clara Larsson, Stureplan, som morgonen den elfte underrättar mig om var och när du kan vara villig att ge mig en kostnadsfri lektion i konsten att skicka sig.[2] vid prisutdelning.

I hopp om tillmötesgående,  

din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Se brev 664 till John Landquist den 23/4 1926, not 1.

[2] Bergman har tydligen ursprungligen tänkt sluta meningen här.

Personer:

Landquist, John (22)

Adressat:

Landquist, John (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA