Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


673. John Landquist

[Berlin, den] 9/5 XXVI

Käre John! Eftersom fästen inställts och då mitt magiska tillstånd genom Berlinerresan förvärrats (dock senare åter förbättrats) har jag uppskjutit min Stockholmsresa ett par dar. Emellertid, om några dagar snokar jag upp dig, var du än må dig undansticka. Min tacksamhetsskrivelse till ”Samfundet De Nio”[1] är ännu ej avfattad men skall det bliva min första åtgärd i Stockholm. Jag hoppas att Samfundet ej tar illa upp eftersom du antagligen redan privatim underrättat Detsamma om mina känslor.

Alltså, käre John, jag hoppas att vi snart råkas!

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper från Hotel Nordland, Berlin.


[1] Se brev 664 till John Landquist den 23/4 1926, not 1.

Personer:

Landquist, John (22)

Adressat:

Landquist, John (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA