Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


678. Gustaf Muck Linden

berlin 30[7 1926][1]

har bevistat genrek i groenkoeking haehae jaja hjalmar[2] = bergmann hotel nordland berlin

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 30/7 1926 och adresserat till linden lilla haeltgatan 8 stockholm.

[2] Bergman gör med sin alludering på Grönköping en ironisk kommentar till uppsättningen av Swedenhielms på Kammersepiele i Berlin.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA