Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


683. Carl Björkman

[Segelholmen 21/9 1926][1]

Herr Doktor CARL BJÖRKMAN

Stockholm.

Härmed svar på Eder fråga av den 13 dennes:

Mina vänner, väninnor och fiender kunna känna sig tämligen trygga i mitt sällskap. Jag är en man som arbetar på lång sikt. Först efter cirka trettio års bekantskap med ”offret” skrider jag till att måla dess porträtt. Och jag gör det då så att ingen känner igen modellen.[2]

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

Carl Björkman (1901–1961), litteratur- och teaterkritiker i Nya Dagligt Allehanda och senare chef för Wahlström & Widstrands bokförlag. Hans politiska hemvist kom till uttryck i essäsamlingen Borgerlig livssyn. En konstart han ägnade ett engagerat men kritiskt intresse var filmkonsten. Han utvecklade sina idéer därom i den kontroversiella pamfletten Svensk film – kultur eller kulturfara, 1937.


[1] Enligt påskrift på brevet.

[2] Carl Björkman hade tydligen ställt frågor kring eventuella verklighetsförebilder bakom någon eller några av figurerna i Bergmans produktion.

Personer:

Björkman, Carl (2)

Adressat:

Björkman, Carl (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA