Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


689. Gustaf Muck Linden

berlin 7/10 [1926][1]

bitte geld telegrafisch pallast hotel senden viele gruesse = bergman[2]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 7/10 1926 och adresserat till linden lilla baltgatan 8 stockholm.

[2]Tolkning av den ty. texten: var snäll och sänd pengar telegrafiskt till hotell pallast många hälsningar. Bergman torde endast ha använt hotellets adress för denna transaktion.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA