Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


706. Alma Söderhjelm

[Berlin oktober/november 1926]

Käraste Alma, tack för Ditt brev! Gör gärna om det är Du snäll! Just när man går in i tystnaden är det så skönt att höra ett eko än härifrån, än därifrån. Skriv alltså.

Hälsa prinsen[1] att jag tycker mycket bra om hans pjäs och jag skriver till honom så fort mina förhållanden blir lite mer ordnade.

Din tillgivne 

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Dateringen av detta brev är mycket osäker. Med prinsens pjäs avses prins Wilhelms skådespel Ombord. Almanackan ger ingen omedelbar vägledning. Det är troligt att Bergman grundar sitt omdöme i brevet på läsning av dramat, som eventuellt kan ha aktualiserats i samband med den premiär som ägde rum på Svenska Teatern i Helsingfors den 9/11 1926. Se brev 713 till Alma Söderhjelm november 1926.

Personer:

Söderhjelm, Alma (28)
Wilhelm, sv. prins (7)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA