Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


713. Alma Söderhjelm

[Berlin mitten av november 1926] [1]

Käraste Alma! Varför jag inte skriver? Därför att jag just korresponderar med en person som kräver aktning och uppmärksamhet. Det är inte Djävulen, ty det är jag själv, inte heller Gud, ty det är jag själv. Jag korresponderar med mig själv ty det är icke jag själv. Se där skälet varför jag nödgas försumma mina vänner. (Pluralis-formen är stundom klädsam.)

Någon har sagt att du ämnar resa över den här stan. Förunna mig ett besök! Och nu far du – eller har redan farit – till Helsingfors. Sicken ett rännande! Wilhelm[2] och hans drama fingo säkerligen ett festligt mottagande. Men han bör snart vara lika förvand vid gala-föreställningar som jag vid galna. Jag borde ha skrivit även till honom. Orsaken varför det ej blivit av är densamma som ofvan berörts.

Och så talar du om min ungdom, du älskansvärda! Ack, jag kom till jorden tiotusen år innan skogarna började sjunga och havet småle falskt. Jag såg Afrodite stiga ur havet. Vad allt hade icke det mäktiga elementet lärt sig på några år!

Din

HjB

[Handskrivet tillägg:] Glöm nu inte att besöka mig, du fula, elaka, snälla, vackra Almachen

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet bör ha tillkommit någon gång under perioden den 10/11 till den 1/12 1926. Till detta senare datum har brev 723 till Alma Söderhjelm kunnat dateras.

[2] Åsyftar prins Wilhelms drama Ombord, som hade premiär på Svenska Teatern i Helsingfors den 9/11 1926 i regi av Harry Roeck Hansen. Med hänsyn till Alma Söderhjelms nära vänskap med prins Wilhelm finns det anledning att tro att hon varit inbjuden till och bevistat galaföreställningen den 9/11 1926 i Helsingfors. Det här aktuella brevet dateras tentativt till mitten av november 1926.

Personer:

Roeck-Hansen, Harry (1)
Söderhjelm, Alma (28)
Wilhelm, sv. prins (7)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA