Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


715. Algot Ruhe

Paulsbornerstrasse 1. Berlin W

Berlin 19/11 [1926]

Käre A. R. skulle det inte liksom klä dig att någon gång skriva två rader till mig? Detta är bara en hövlig förfrågan.[1]

Din

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Under sin kaotiska Berlinvistelse hösten 1926 uttalade Bergman vid flera tillfällen, att han kände sig ensam. Anropet i brevet vittnar om det värde han satte på Algot Ruhe som samtalspartner, även om kontakten under senare år ofta upprätthållits med stora intervall och på långt geografiskt avstånd. Algot Ruhe var den siste vän som besökte Bergman på Hotel Nordland i december 1930, detta enligt ett brev till Bergman från Ruhe den 22/12 1930, där denne ber honom dra ner på sin alkoholkonsumtion.

Personer:

Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA