Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


722. Gustaf Muck Linden

berlin 29/11 [1926][1]

studenterna ja[2] stop broev idag stop haelsningar = bergman

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 29/1 1926 och adresserat till linden lillabaltgatan 8 sthlm.

[2] Pengarna till studenterna syftar på att Bergman avstått från författarhonorar för den pjäs han gett den nystartade Stockholms studentteater lov att uppföra. Vilken pjäs det gäller är osäkert, men det kan vara ett av marionettspelen eller Spelhuset, som dock uppfördes först hösten 1930 av just Stockholms studentteater. I ett brev till Bergman den 14/12 1930 från Stig Torsslow, som regisserat uppsättningen, berättar denne med anledning härav lite generat, att föreställningen helhjärtat uppskattats av den ungdomliga publik som man vände sig till, men att pressen dagen därpå hade varit negativ.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)
Torsslow, Stig (1)

Verk:

Spelhuset, drama (15)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA