Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


757. Johannes Edfelt

Stockholm 16/5 [1927]

Käre Johannes Edfelt, tack för din ”Grafskrift”![1] Den kom till mig i en stund då den allra nästanes var på sin plats. Alltså icke tal om ogrannlagenhet, tvärtom. Förrästen tyckte jag om den. Och jag tycker inte om det ogrannlaga.

Kommer du till Stockholm snart så sök upp mig. Ifall du behagar.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Edfelt har sannolikt skickat Bergman sin dikt ”Dödsannons” eller någon tidig version av denna dikt med dess tema: ”lycka att dö ung innan åldrandets destruktion sätter in”.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA