Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


763. Alma Söderhjelm

[Segelholmen] 20/6 [1927] [1]

Kära Alma, tack för Ditt skådespel![2] Det är kristalliskt klart och fast i sin fattning. Jag undrar om det inte skulle kunna vara något för Konsert-hus-teatern? Tänk på den saken.

Jag är midt uppe i mitt jobb.[3] Som vanligt. Här är höstlikt. Stararna ha redan farit, blommorna äro redan vissna, vattnet börjar ren bli kallt. Och jag trött.

Kommer jag till stan, ringer jag ō försöker inbilla Dig att jag är någon, som jag icke är. Kunde man bara inbilla sig själv detsamma.

Din

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Datumangivelsen är handskriven.

[2] Åsyftar sannolikt Alma Söderhjelms drama Elsebeths och min hemlighet från 1927. Bergman hade genom svågern Per Lindberg relationer till Ernst Eklunds Konserthusteater, som endast existerade under säsongen 1926–1927. Per Lindberg var knuten som regissör till denna scen.

[3] Avser romanen Kerrmans i paradiset.

Personer:

Eklund, Ernst (2)
Lindberg, Per (80)
Söderhjelm, Alma (28)

Verk:

Kerrmans i paradiset, roman (9)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA