Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


764. Per Lindberg

[Segelholmen] 3/7 [1927]

Högt ärade Båfrär,[1] härmed erkännes mottagande av remissa.[2] Det i ditt b[r]ev omtalade illamåendet har icke varit av den art att jag behövt tillkalla läkare.

Skriver du något i Sv.D. eller andra blackor kunde du gärna sända mig ex. Folk i allmänhet samlar antikviteter men jag, som gärna vill vara så där lite originell  yrket för det med sig  tycker mer om att samla nyheter. Schär Båfrär schö bäss lamäng dö ma träscholi bällsör e soaje vomäm sallye aväck dä sangtimang lä plyss äxki våtrö bjäng döfvoe[3]

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

        


[1] Bergmans skämtsamma försvenskning av franskans Beau-frère – svåger. Han återknyter i slutet av brevet till uppslaget, som välvilligt kan tolkas till franska på följande sätt : Cher beau-frère, baisse la main de ma très jolie belle-sœur et soyez vous même salu avec des sentiments les plus exquis. Votre bien devoué. På hederlig svenska kunde detta i sin tur betyda: Kära svåger, kyss min mycket vackra svägerskas hand och var själv hälsad med mina mest utsökta känslor. Din förbundne.

[2] Syftar antagligen på författarhonoraret för En skugga som uppfördes i radio den 7/9 1927. Se brev 772 till Per Lindberg den 22/8 1927, not 2.

[3] Den maskinskrivna ”franska” texten är på flera ställen överkorsad och ”förtydligad” för hand.

Personer:

Lindberg, Per (80)

Verk:

En skugga, drama (16)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA