Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


769. Julius Rabe

Dalarö den 16/8 XXVII

Herr Redaktör

JULIUS RABE

Radiotjänst, Stockholm.

Jag har havt nöjet mottaga Edert ärade av den 13 dennes. Förslaget[1] intresserar mig mycket och jag har redan telefonledes bedt d:r Lindberg[2] att sätta sig i förbindelse med mig i och för en konferens. Beträffande honorarfrågan stöter jag på samma svårighet som Ni – vet ännu ej hur omfattande bearbetningen kommer att bli. Emellertid tror jag att den saken ganska lätt kan ordnas.

Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Sveriges Radios dokumentarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

Julius Rabe (1890–1960) var musikkritiker i olika Göteborgstidningar under perioden 1918–1946 med speciellt engagemang för samtida musik. Han anställdes 1927 vid Radiotjänst som riksprogramchef och fungerade under senare år även som musikchef.


[1] Förslaget gällde uppförandet av marionettspelet En skugga i det nyetablerade etermediet radio. Bara ett par år efter att Radiotjänst 1925 påbörjat sina reguljära sändningar, skickades den 7/9 1927 En skugga i ”radio-arrangemang av författaren” ut i etern.  Redan den 27/10 1927 sändes den speciellt för radio nyskrivna pjäsen Två kors, med vilken Bergman vunnit en pristävlan om kortare hörspel. Han följde under kommande år upp satsningen med ett antal dagsaktuella sketcher för radio under beteckningen ”veckans komedi”. På denna start följde radiobearbetningar av tidigare framgångsrika verk: Swedenhielms i regi av Olof Molander den 28/7 1929, Hans Nåds testamente i regi av Per Lindberg den 3/8 1929 och Markurells i Wadköping i regi av Olof Molander den 1/1 1930. I anknytning till dramatiseringen av ungdomsromanen Hans Nåds testamente redovisade Bergman i en intervju i Svenska Dagbladet den 17/7 1929 sina intentioner bakom arbetet med sin tids nya massmedium: ”Jag har ju skrivit både för film och radio, men denna gång har jag ställts inför den på sätt och vis ovanliga uppgiften att radiodramatisera en bok, som jag tidigare tillrättalagt för film. För mig har alltså problemet nu varit av direkt motsatt art mot den gången. Här gällde det att helt vända sig till publikens öron, endast arbeta med repliker och på detta sätt trolla fram visionen av gestalter och miljöer. Ifråga om [stum]filmen var jag hänvisad till publikens ögon. Det gällde att måla i bild och genom bilder trolla fram en vision av ord. Varje stumfilm måste dock vara talande i djupare mening liksom radiodramat måste vara åskådligt, trots frånvaron av all bild.”

[2]  d:r Lindberg, avser Per Lindberg som var fil. lic. men som enligt en stockholmsk tradition titulerades doktor. Han regisserade En skugga, som sändes i radio den 7/9 1927. Detta blev upptakten till ett omfattande samarbete med Radiotjänst under Bergmans sista år.

Personer:

Lindberg, Per (80)
Molander, Olof (8)
Rabe, Julius (5)

Verk:

En skugga, drama (16)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Markurells i Wadköping, roman (31)
Swedenhielms, drama (64)
Två kors, radiopjäs (1)

Adressat:

Rabe, Julius (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA