Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


787. Alma Söderhjelm

berlin 17 [12 1927][1]

farvael fast det aer otroligt[2]

din hjalmar

Telegram. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 17/12 1927. Det är adresserat till professor alma soederhielm freden stockholm.

[2] Telegrammet syftar på att Alma Söderhjelm skall flytta till Åbo och tillträda en för henne nyinrättad professur. Därmed blev hon Finlands första kvinnliga professor. Det sändes till restaurang Den Gyldene Freden, där en avskedsfest tydligen hölls med anledning härav. Själv kunde Bergman inte närvara, eftersom han befann sig i Berlin. Se brev 785 till Alma Söderhjelm mitten av december 1927.

Personer:

Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA