Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


79. Herman Brulin

[Athen] 23/4 07[1]

På väg till Konstantinopel efter en intressant resa genom Grekland. [2]

En vördsam hälsning till Dina Föräldrar!

Din vän

HB.

Handskrivet vykort. Originalet finns i Riksarkivet.

Vykortet återger Lysikratesmonumentet i Athen.


[1] Vykortet är adresserat till Monsieur le Docenten Herman Brulin.

[2] Efter att ha tillbringat en längre tid i Florens från början av februari startade Bergman en länge planerad resa till Grekland och Konstantinopel i sällskap med familjens husläkare Oscar Sundelius och en vän till denne – doktor Fornmark. Den starkaste upplevelsen i Athen vid sidan av Akropolis blev Dionysosteatern, där Bergman tyckte sig höra historiens vingslag. ”Och theatern! Aischylus tänk! ō  Sokrates ō  Platon bland åskådarna!”, skriver han i brev till fästmön Stina Lindberg den 19/4 1907.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Brulin, Herman (26)
Fornmark, läkare (2)
Sundelius, Oscar (7)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA