Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


790a. Martin Lamm

berlin 1[1 1928][1]

lycka till er alla stor till de mindre familjemedlemmarna mindre till de stoerre stop sa brukar det vara

hhalmar bergman

Telegram. Originalet finns på Kungliga biblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 1/1 1928. Det är adresserat till professor martin lamm narvavaegen stockholm.

Personer:

Lamm, Martin (19)

Adressat:

Lamm, Martin (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA