Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


799. Johannes Edfelt

[Segelholmen] Margaretadagen i år[1]

Käre perl-fiskare, tack för ett och annat! Men jag förbjuder dig att hitta på öknamn åt mig. Min sedliga vandel skapar själv mina öknamn. Varför är du instängd på en kammare? Är det därför?

Det stämmer, att någon kan ha sett mig i Berlin. Däremot är det osant att någon sett mig. Förrästen är det ren längesen. Jag har levt på min ö två månader. På min skrivmaskin faller intet damm.

Du tänker bli anmälare i Ord och Bild. Du meddelar mig det. Är det en hotelse? Ett fegt utpressningsförsök mot en fattig författare? Vill du tvinga mig till hövlighet? Nåja – ska försöka. Du får 15 kr. sidan. Var ska vi dricka upp det?

Min äng är smackfull med prästkragar. Själv har jag gått från kappa och krage.

Go fisklycka, gosse!

Din 

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Poststämpel på bevarat kuvert: Stockholm den 24/7 1928. Margaretadagen infaller den 20/7.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA