Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


80. August Lindberg

[Athen, slutet av april 1907][1]

        Här har Farbror Athens första teater. Stolarna kvar ō äro bekväma.

        Många hälsningar!

Farbrors

HB.

Skall gå till Kolonos i morgon.[2]

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet framställer Dionysosteatern i Athen.


[1] Mottagarstämpeln i Stockholm den 29/4 1907 utvisar att kortet sänts någon av de sista dagarna i april detta år. Det är adresserat till Monsieur August Lindberg.

[2] Det finns två Kolonos (grek. kulle) i Athens närhet. Kolonos Agoraios med välbevarat Hefaistostempel, tidigare känt som Theseion, och Kolonos Hippios, i vars närhet den antike tragöden Sofokles (ca 496–406 f.Kr.) var född och dit denne förlade handlingen i sitt drama Kung Oidipus på Kolonos. Det är troligen dit Bergman ämnar bege sig, och han anger säkert detta med tanke på att August Lindberg 1903 med stor framgång tolkat Kung Oidipus som enmansteater. 

Personer:

Lindberg, August (63)
Sofokles, antik grek. tragöd (3)

Adressat:

Lindberg, August (17)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA