Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


803. Johannes Edfelt

[Köpenhamn 3/10 1928][1]

Käre du, fick nyss ditt brev[2] och skrev genast till T.B. – Huruvida det har någon verkan vet jag ej men det har den verkan det hava kan. Skulle de vara för mycket upptagna ren (det är ju sent på året) kan det likvisst, möjligen, förhoppningsfullt o.s.v. göra något godt i framtiden. Framförallt, gosse, var förhoppningsfull. Du har framtiden för dig och jag garanterar att du kommer fram. Tänk på att du är ung – och sänd någon gång ett vänligt ögonkast till din GAMLE vän

HjB

Lille pojk – när ses vi härnäst? Skulle vara skojjigt.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Enligt poststämpel i Köpenhamn.

[2] Se brev 804 till Tor Bonnier, skrivet direkt på ett brev från Johannes Edfelt till Hjalmar Bergman, daterat den 22/9 1928, där Edfelt berättar, att hans senast inlämnade diktsamling refuserats av förlaget. Det här aktuella brevet till Edfelt utgör således ett svar på dennes brev av den 22/9 1928.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Edfelt, Johannes (46)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA