Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


806. Johannes Edfelt

[Saltsjöbaden 27/10 1928][1]

Si tu veux, mon ami.[2] 

Maskinskrivet visitkort. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Enligt poststämpel i Saltsjöbaden.

[2] fra., om du vill, min vän. Visitkortet åtföljdes av ett inbjudningskort till Bergmans föredrag ”Juden – Fantasten” på Judiska Akademiska Klubben den 29 oktober 1928.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)

Verk:

Juden – fantasten, kåseri/kritik (4)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA