Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


813. Gustaf Muck Linden

firenze 31[12 1928][1]

zellman[2] a demande patrasket pour helsingfors que tue donne response entousiaste bequcoups de salutations = bhjalmar [3]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 31/12 1928 och adresserat till linden lilla baltgatan 8

stockholm.

[2] Skådespelerskan Tollie Zellman. Se brev 820 till Tollie Zellman den 1/2 1929.

[3] Tolkning av den fra. texten: zellman har bett om patrasket för helsingfors ge entusiastiskt svar många hälsningar.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)
Zellman, Tollie (3)

Verk:

Patrasket, drama (22)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA