Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


82. August Lindberg

[Berlin 14/5 1907][1]

Hälsningar

HB!

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Kortet återger ett scenfotografi från en tysk Hamlet-föreställning. 


[1] Enligt poststämpel. Kortet är frankerat med tyskt frimärke och adresserat till Herrn Director August Lindberg. Poststämpeln kan med viss sannolikhet tolkas som Berlin. Lindberg hade kreerat mycket omdiskuterade men av många beundrade tolkningar av Hamletgestalten vid olika tidpunkter i sin skådespelarkarriär.

Personer:

Lindberg, August (63)

Adressat:

Lindberg, August (17)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA