Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


829. Fredrik Ström

Borgo S. Frediano 8, FIRENZE

3/3 XXIX

Författaren Herr FREDRIK STRÖM

Stockholm.

Tack för Edert brev av den 20/2, som isen torde ha försenat. (En sån vinter! Ni må tro, jag låter mig sövas av snöstorm var natt!)[1]

Eder anmodan[2] skall jag gärna efterkomma allrahälst jag är Skådebanan stort tack skyldig för dess utmärkta framförande av min pjes ”Swedenhjelms”. Jag såg den turnén vid dess premiär i Upsala och försäkrar att den nära nog kunde tävla med Det Kongeliges*[3] och i all synnerhet (på vissa punkter överträffande) med Dramatens.

Kort och godt – ingen kan vara Skådebanan mer skyldig en tribut än jag och jag ska försöka åstadkomma den. Emellertid måste jag omtala att jag sedan två månader ligger till sängs och vet ännu ej hur min sjukdom klaras. Därpå hänger det alltså.

Med kollegial hälsning

Eder

Hjalmar Bergman

*där dock Poul Reumert[4] höjde huvudrollen åtskilliga trappsteg över t.ex. De Wahl.[5]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck

Fredrik Ström (1880–1948) svensk vänsterpolitiker och chefredaktör bl.a. för den socialdemokratiska tidskriften Fram och tidningarna Folket och Arbetarbladet. Tillsammans med vänsterpolitikern och tidningsmannen Zäta Höglund (1884–1956) bröt Ström sig 1917 ut ur det socialdemokratiska partiet och blev partisekreterare för det kommunistiska partiet fram till 1924. Han återgick 1926 till det socialdemokratiska partiet och valdes in i Stockholms stadsfullmäktige.


[1] Under den för italienska förhållanden synnerligen kalla vårvintern 1929 låg Bergman svårt sjuk i Florens. Se brev 822 till Anders Österling den 4/2 1929 och andra brev vid denna tid.

[2] Den socialdemokratiske riksdagsmannen och författaren Fredrik Ström var ordförande för publikorganisationen Skådebanan, som vid denna tid bedrev turnéverksamhet. Möjligen ville man få rätten att uppföra det aktuella dramat Patrasket. Lika sannolikt är att det är de påtänkta scenbearbetningarna av Hans Nåds testamente eller Markurells i Wadköping, som åsyftas.

[3] Asterisktexten är handskriven

[4] Den danske karaktärsskådespelaren Poul Reumert, som spelade huvudrollen på Det kongelige Teater i Köpenhamn.

[5] Skådespelaren Anders de Wahl, som spelade huvudrollen på Dramaten.

Personer:

de Wahl, Anders (25)
Höglund, Zeth (2)
Reumert, Poul (26)
Ström, Fredrik (2)
Österling, Anders (48)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)
Markurells i Wadköping, scenbearbetning (3)
Patrasket, drama (22)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Ström, Fredrik (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA