Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


836. Carl Björkman

Dalarö den 15/6 [1929]

Red av

NYA DAGLIGT ALLEHANDA

Stockholm.

Härmed har jag äran översända mitt bidrag till Heidenstam-enqueten.[1] Skulle svaret vara för vidlyftigt, får ni väl ta till tuschen.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet tillhör Carl Björkmans brevsamling i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergmans svar på en enkät med anledning av Verner von Heidenstams 70-årsdag hade titeln ”Heidenstam är en rikssvensk Runeberg”. Det var infört i Nya Dagligt Allehanda den 30/6 1929 och är publicerat i Samlade Skrifter, volymen Kåserier och kritiker.

Personer:

Björkman, Carl (2)
Heidenstam, Verner von (7)
Runeberg, Johan Ludvig (5)

Adressat:

Björkman, Carl (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA