Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


843. Allan E. Sjöding

Dalarö 13/10 XXIX[1]

Fil. lic.

Herr A. E. SJÖDING

Upsala.

Tack för brev och Er vänlighet att erinra om löftet. Visserligen bör kanske ett löfte, avgivet kl. 6. vårbalsmorgonen[2] a prior[i] anses för tidigt och förhastadt. Emellertid verkar minnet av afton, natt, morgon ingalunda avskräckande. Då därtill min högt värderade vän Ehnmark[3] går i borgen för E.F.s höga moraliska halt – för den estetiska borgar ju ren namnet – verkar inbjudan mycket frestande. Största svårigheten blir nog att finna för alla parter lämplig dag. Mig skulle det passa bäst någon gång i första veckan av november – sen expatrierar jag. Vill Ni kanske föreslå mig någon dag? Min adress intill 1/11 är Dalarö.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Det är ju alltid roligt att ha publik men att på något sätt locka estetiskt och filosofiskt kanske obefläckade varelser att åhöra mina funderingar torde ej vara rådligt med mindre kortspel och dans mellan bänkarna tillstädjes.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] I brev den 2/10 1929 upprepar Allan E. Sjöding sin förfrågan från den 29/10 1928 om ”ett litterärt föredrag”. Han stöder sig på ett tidigare löfte i samband med det vårfesttal Bergman höll i Uppsala 1929. Såväl i Botaniska trädgården som på ”Norrlands nation kl 6 på morgonen” hade denne utlovat ett föredrag. Detta gav Bergman impulsen att i Estetiska föreningen samla sig till ett väsentligt bidrag kring sin estetik. Detta skedde i form av kåseriet ”Karikatyr och kliché”, som framfördes den 5 november 1929 och som publicerats i Samlade Skrifter, volymen Kåserier och kritiker. Se brev 844 till Tor Bonnier, mitten av oktober 1929, not 5.

[3] Elof Ehnmark (1899–1978) hade varit ordförande i Estetiska föreningen före Allan E. Sjöding. Ehnmark var 1950–1955 chef för Radiotjänst.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ehnmark, Elof (1)
Sjöding, Allan E. (4)

Verk:

Karikatyr och kliché, kåseri/kritik (5)

Adressat:

Sjöding, Allan E. (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA