Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


847. Gustaf Muck Linden

kjöbenhavn 7/12 1929[1]

vär god send stina adresse dalarö omgaaende 500 kroner hälsningar= hjalmar[2]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 7/12 1929. Telegrammet är adresserat till gustav linden lilla bältgatan 8 stockholm. 

[2] Någon gång kunde Linden få mottaga ganska krävande kommentarer i samband med utbetalningar. Bergman hade från Köpenhamn den 1/12 1929 – sannolikt i starkt berusat tillstånd – för en okänd dansk dikterat följande rader: Til Hr Direktör Gustaf Linden. Hr. Bergmann sender her de to Kvitterne, undertegnet og beder Dem umidelbart at gaa til Helvede for at lade dem Brænde op. Denslags Skid maa man dog ikke ligge hen og fylde op.

Efter Hr. Bergmanns egen diktat. P.S. Hils Djævlen saa mange gange.

Deres Ærbödigs [oläslig namnteckning]

Personer:

Bergman, Stina (287)
Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA