Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


866. Gustaf Collijn

DALARÖ den 23/9 XXX

Käre GUSTAF COLLIJN,

härhos sänder jag dig några rader, som jag nog önskat både utförligare och bättre.[1] I somras tänkte jag ett slag påminna Dig om saken men visste inte rätt, var jag hade Dig. Nu fick jag korrekturet av Pelle Lindberg och satte mig med glädje till läsningen som bevarade glädjen. Jag hade nog gärna velat göra mer analys men dels förstår jag att boken snart skall i press – dels ligger jag själv ”i press” – nämligen av min radioroman,[2] som inte är halvfärdig och vars uppläsning ger mig två piskslag i veckan.

I hopp att Du inte måtte bli för missbelåten med mina rader

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Bör åsyfta Bergmans förord till Gustaf Collijns bok Blommor, som utgavs med anledning av dennes 50-årsdag den 11/11 1930. I brevet bifogades manus till detta förord, som publicerats av Johannes Edfelt i delen Kåserier och kritiker av Samlade Skrifter.

[2] Romanen Clownen Jac.

Personer:

Collijn, Gustaf (16)
Edfelt, Johannes (46)
Lindberg, Per (80)

Verk:

Clownen Jac, roman (10)

Adressat:

Collijn, Gustaf (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA