Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


870. Sven Stolpe

Köpenhamn 11/11 XXX

Sven Stolpe!

Tack för din bok.[1]Men varför kom du inte som vi avtalat?

Jag hoppas du kommer en annan gång.

Din

HjB

Jag är i Stockholm 17–28 i denna månad, bor antingen Hot. Atlantic eller G.H. Saltsjöbaden. [2]  Har du tid ō lust så sök upp mig.

Handskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

Sven Stolpe (1905–1996), framträdande men kontroversiell författare och kulturkritiker under mellan- och efterkrigstiden. I Stolpes rikhaltiga produktion märks hans biografiska studier om Heliga Birgitta och Drottning Kristina.


[1] Åsyftar Stolpes debutroman I dödens väntrum från 1930. I sin bok Det svenska geniet och andra studier, 1935, (ss. 85 ff.) berättar Stolpe, hur Bergman och han kommit överens om att supera en novemberkväll på hotell Terminus i Köpenhamn men tydligen gått om varandra. Stolpe lämnade sin bok och sitt visitkort. Brevet, vars ordalydelse han något förskönat, nådde honom efter en mycket kringirrande postgång först efter Bergmans död.

[2] Grand Hotell Saltsjöbaden.

Personer:

Stolpe, Sven (1)

Adressat:

Stolpe, Sven (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA