Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


95. Augusta Lindberg

[Nordomå, Lindesberg våren 1909][1]

Sida 1

Tack Augusta för brefvet. Ja, Augusta ō jag voro ”bundis” förr i tiden. Men tiderna förändras. Kanske förändras de än en gång. (”Bundis” har jag lånat ur Augustas ungars ofta rätt tvifvelaktiga ordbok. På vår tid sa’ man ”buss”. Det var elegantare.[)] [2]

Sida 2

Apropos – Augustas unge här – hon svär precis som en gammal major se så här – det var då själfva faeen hva i häälvete är det för djääääfla sätt

Ja, det säger hon, när jag vill laga potatisbullar. Är det rätt? Säger di så dom i Stockholm också?

[Skrivet runt texten i övrigt på andra sidan av brevlappen:] Brukar Augusta svära om morgnarna? Jag vill veta´t, för jag skrifver på ett nytt familjespel.[3]

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Brevlappen är svår att datera men härrör sannolikt från våren 1909, då Bergmans bodde i Nordomå. Brevet saknar såväl ingress som underskrift.

[2] Bergman har här infört: ”(Forts på nästa sida)”.

[3] Det är osäkert vilket skådespel som åsyftas med ordet ”familjespel”. Det kan vara det numera förlorade ”Tanterna”, som Dramatenchefen Knut Michaelson (1841–1915) enligt brev till Bergman den 6/9 1909 refuserade, eller något aldrig fullbordat utkast.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindberg, Augusta (97)
Michaelson, Knut (5)

Verk:

Tanterna, förlorat drama (3)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA