Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Centrum för näringslivshistoria.

Brev 48 till Koppel, Henrik (i) 1905-12
Brev 54 till Koppel, Henrik 1906-01-07
Brev 55 till Koppel, Henrik 1906-01-16
Brev 60 till Koppel, Henrik 1906-03-21
Brev 61 till Koppel, Henrik 1906-04-10