Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Göteborgs universitetsbibliotek.

Brev 144 till Palmér, Fritiof (i) 1911-01-07
Brev 223 till Söderberg, Hjalmar (i) 1913-12-21
Brev 280 till Söderberg, Hjalmar 1915-12-20
Brev 318 till Segerstedt, Torgny (i) 1917-07-17
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08
Brev 610 till Söderberg, Hjalmar 1925-05-07
Brev 766 till Marcus, Carl David 1927-08-05
Brev 780 till Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 1927-10-20
Brev 781 till Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 1927-10-30
Brev 809 till Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 1928-11-06
Brev 829 till Ström, Fredrik (i) 1929-03-03