Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Elgérus, Daniel Julius

Brev 8 till Hedberg, Alma 1901-11-04
Brev 21 till Andersson, Eva (i) 1903-09-23
Brev 23 till Brulin, Herman 1904-01-10
Brev 29 till Lindberg, Augusta 1904-06-02