Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Burckhardt, Jacob

Brev 8 till Hedberg, Alma 1901-11-04
Brev 14 till Hedberg, Alma 1902-01-26
Brev 438 till Österling, Anders 1921-11-22