Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Louise, sv. drottning

Brev 585 till Bonnier, Tor 1925-01-09
Brev 655 till Lindqvist, Märta 1926-02-09