Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Hamilton, Hugo Bernhard Malcolm

Brev 882 till Bonnier, Karl Otto 1925-12-19
Brev 889 till Hamilton, Hugo Bernhard Malcolm (i) 1929-03-02