Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Friesendorff, Ester von, Tova

Brev 8 till Hedberg, Alma 1901-11-04
Brev 12 till Hedberg, Alma 1901-12-18
Brev 16 till Brulin, Herman 1902-09-24
Brev 17 till Lindberg, Augusta (i) 1902-11-04
Brev 27 till Andersson, Birgit 1904-05-03
Brev 33 till Key, Ellen 1904-11-22
Brev 318 till Segerstedt, Torgny (i) 1917-07-17
Brev 319 till Franzos, Marie Mizi 1917-07-20
Brev 321 till Bonnier, Tor 1917-08-11
Brev 639 till Lindberg, Augusta 1925-12-12
Brev 748 till Bergman, Stina 1927-03-27