Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Brate, Holger (pseudonym)

Brev 270 till Bonnier, Tor 1915-10-24
Brev 272 till Bonnier, Åke (i) 1915-11-25
Brev 316 till Bonnier, Åke 1917-05-05
Brev 319 till Franzos, Marie Mizi 1917-07-20
Brev 323 till Franzos, Marie Mizi 1917-09-25