Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Negri, Pola

Brev 880 till Stiller, Mauritz (i) 1922-03
Brev 459 till Sjöström, Victor 1922-05-15