Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen S:t Cyr, Irma

Brev 2 till Hedberg, Alma (i) 1901-03-21
Brev 27 till Andersson, Birgit 1904-05-03
Brev 28 till Andersson, Eva 1904-05-16
Brev 36 till Hedberg, Alma 1905-01-08
Brev 319 till Franzos, Marie Mizi 1917-07-20
Brev 393 till Bonnier, Tor 1920-12-16
Brev 399 till Bonnier, Tor 1921-01-17
Brev 407 till Bonnier, Tor 1921-03-04
Brev 408 till Sjöström, Victor 1921-03-17
Brev 416 till Sjöström, Victor 1921-04-12
Brev 419 till Sjöström, Victor 1921-05-09
Brev 420 till Bonnier, Tor 1921-05-20
Brev 429 till Bonnier, Tor 1921-09-16
Brev 452 till Sjöström, Victor 1922-03-06
Brev 453 till Sjöström, Victor 1922-03-09
Brev 880 till Stiller, Mauritz (i) 1922-03
Brev 455 till Sjöström, Victor 1922-03-20
Brev 462 till Österling, Anders 1922-06-20
Brev 471 till Bergman, Stina 1922-11-02
Brev 505 till Sjöström, Victor 1923-05-16
Brev 513 till Bonnier, Tor 1923-09-04
Brev 516 till Bonnier, Tor och Greta 1923-09-20
Brev 553 till Sjöström, Victor 1924-05-19
Brev 618 till Sjöström, Victor 1925-08-18
Brev 658 till Linden, Gustaf Muck 1926-03-03
Brev 681 till Bonnier, Tor 1926-09-07
Brev 884 till Bonnier, Tor 1926-09
Brev 724 till Bergman, Stina 1926-12-02
Brev 726 till Bergman, Stina 1926-12-06