Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Andersson, Hugo Christian

Brev 18 till Andersson, Birgit (i) 1903-02-25
Brev 21 till Andersson, Eva (i) 1903-09-23
Brev 27 till Andersson, Birgit 1904-05-03
Brev 28 till Andersson, Eva 1904-05-16
Brev 43 till Andersson, Hugo Christian (i) 1905-07-19
Brev 48 till Koppel, Henrik (i) 1905-12
Brev 52 till Hedberg, Alma 1905-12-26
Brev 53 till Andersson, Hugo Christian 1905-12-27
Brev 64 till Andersson, Hugo Christian 1906-05-08
Brev 67 till Lindberg, Augusta 1906-06-02
Brev 72 till Warburg, Karl (i) 1906-09-05
Brev 73 till Larsson, Hans 1906-10-28
Brev 92 till Andersson, Eva och Hugo Christian 1909-02-22
Brev 93 till Lindberg, Augusta 1909-03
Brev 211 till Andersson, Hugo Christian 1913-07-14
Brev 213 till Andersson, Hugo Christian 1913-07-26
Brev 271 till Bonnier, Tor 1915-10-29