Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Ibsen, Henrik

Brev 7 till Lindberg, August (i) 1901-11-02
Brev 24 till Lindberg, Augusta 1904-03-10
Brev 29 till Lindberg, Augusta 1904-06-02
Brev 33 till Key, Ellen 1904-11-22
Brev 67 till Lindberg, Augusta 1906-06-02
Brev 81 till Lindberg, Augusta 1907-04-30
Brev 98 till Lindberg, August 1909-04-30
Brev 227 till Bonnier, Tor 1914-02-02
Brev 252 till Bergman, Stina 1914-12-18
Brev 302 till Bonnier, Tor 1916-10-26
Brev 381 till Lindberg, Per 1919-11
Brev 388 till Lindberg, Per 1920-03-03
Brev 423 till Sjöström, Victor 1921-06-22
Brev 474 till Sjöström, Victor 1922-11-12
Brev 541 till Bonnier, Tor 1924-01-31
Brev 551 till Sjöström, Victor 1924-03-28
Brev 857 till Bonnier, Tor 1930-03-21