Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Shakespeare, William

Brev 7 till Lindberg, August (i) 1901-11-02
Brev 19 till Lindberg, Augusta 1903-06-17
Brev 33 till Key, Ellen 1904-11-22
Brev 70 till Lindberg, August och Augusta 1906-08-06
Brev 100 till Lindberg, August 1909-05-16
Brev 274 till Key, Ellen 1915-11-29
Brev 302 till Bonnier, Tor 1916-10-26
Brev 309 till Personne, Nils (i) 1916-12-18
Brev 317 till Bonnier, Tor 1917-05-07
Brev 388 till Lindberg, Per 1920-03-03
Brev 415 till Sjöström, Victor 1921-04-07
Brev 459 till Sjöström, Victor 1922-05-15
Brev 462 till Österling, Anders 1922-06-20
Brev 490 till Bonnier, Tor 1923-01-25
Brev 551 till Sjöström, Victor 1924-03-28
Brev 596 till Bonnier, Tor 1925-03-07