Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Swift, Jonathan

Brev 526 till Sjöström, Victor 1923-11-08
Brev 558 till Bonnier, Tor 1924-06-14
Brev 788 till Selander, Sten (i) 1927-12-18