Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Magnusson, Charles

Brev 378 till Bonnier, Tor 1919-10-19
Brev 453 till Sjöström, Victor 1922-03-09
Brev 456 till Sjöström, Victor 1922-03-24
Brev 459 till Sjöström, Victor 1922-05-15
Brev 474 till Sjöström, Victor 1922-11-12
Brev 493 till Sjöström, Victor 1923-02-17
Brev 495 till Sjöström, Victor 1923-03-05
Brev 506 till Sjöström, Victor 1923-06-11
Brev 525 till Sjöström, Victor 1923-11-02
Brev 663 till Bonnier, Tor 1926-04-12
Brev 792 till Bryde, Vilhelm 1928-01-03