Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Chaplin, Charlie

Brev 434 till Sjöström, Victor 1921-11-08
Brev 555 till Lindqvist, Märta (i) 1924-05-31
Brev 626 till Sjöström, Victor 1925-10-19
Brev 716 till Bonnier, Tor 1926-11-19