Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Feddersen, Valdemar

Brev 433 till Sjöström, Victor 1921-11-05
Brev 436 till Sjöström, Victor 1921-11-21
Brev 441 till Sjöström, Victor 1921-11-26
Brev 477 till Sjöström, Victor 1922-11-27
Brev 522 till Sjöström, Victor 1923-10-21
Brev 532 till Sjöström, Victor 1923-11-30
Brev 626 till Sjöström, Victor 1925-10-19
Brev 634 till Linden, Gustaf Muck 1925-11-04
Brev 644 till Linden, Gustaf Muck 1925-12-26
Brev 649 till Sjöström, Victor 1926-01-11
Brev 736 till Bergman, Stina 1927-02-28
Brev 742 till Bonnier, Tor 1927-03-06
Brev 744 till Bergman, Stina 1927-03-12
Brev 748 till Bergman, Stina 1927-03-27
Brev 750 till Bergman, Stina 1927-04-02
Brev 751 till Bergman, Stina 1927-04-03
Brev 752 till Bergman, Stina 1927-04-04
Brev 753 till Bonnier, Tor 1927-04-04
Brev 755 till Bergman, Stina 1927-04-10
Brev 848 till Linden, Gustaf Muck 1929-12-08
Brev 890 till Bergman, Stina 1929-12-15
Brev 851 till Lindberg, Per 1930-01-02
Brev 852 till Edfelt, Johannes 1930-01-04
Brev 857 till Bonnier, Tor 1930-03-21