Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Buddha, Siddharta Gautama

Brev 150 till Bonnier, Tor 1911-05-25
Brev 208 till Johanson, Klara 1913-06-03
Brev 274 till Key, Ellen 1915-11-29
Brev 502 till Larsson, Hans 1923-05-09