Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Herr Sleeman kommer, drama

Brev 328 till Franzos, Marie Mizi 1917-11-20
Brev 336 till Franzos, Marie Mizi 1918-03-30
Brev 347 till Lindberg, Per 1918-10-30
Brev 373 till Lindberg, Per 1919-09-19
Brev 374 till Lindberg, Per 1919-09-26
Brev 381 till Lindberg, Per 1919-11
Brev 409 till Lindberg, Per 1921-03-17
Brev 411 till Bonnier, Tor 1921-03-23
Brev 412 till Ruhe, Algot 1921-03-23
Brev 413 till Sjöström, Victor 1921-03-27
Brev 414 till Collijn, Gustaf 1921-04-02
Brev 419 till Sjöström, Victor 1921-05-09
Brev 477 till Sjöström, Victor 1922-11-27
Brev 487 till Bonnier, Tor 1923-01-23
Brev 571 till Bonnier, Tor 1924-12-05
Brev 573 till Bonnier, Tor 1924-12-08
Brev 602 till Linden, Gustaf Muck 1925-03-31
Brev 765 till Edfelt, Johannes 1927-07-16