Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Parisina Malatesta, drama

Brev 109 till Lindberg, August 1910-01-23
Brev 111 till Bonnier, Tor 1910-01-28
Brev 113 till Lindberg, August 1910-02-16
Brev 114 till Lindberg, August 1910-03
Brev 221 till Franzos, Marie Mizi 1913-11-21
Brev 225 till Franzos, Marie Mizi 1914-01
Brev 229 till Lindberg, August 1914-04-07
Brev 232 till Lindberg, August 1914-04-18
Brev 236 till Linden, Gustaf Muck (i) 1914-05-29
Brev 237 till Franzos, Marie Mizi 1914-05-29
Brev 240 till Bonnier, Tor 1914-07-01
Brev 253 till Linden, Gustaf Muck 1914-12-22
Brev 254 till Franzos, Marie Mizi 1914-12-28
Brev 255 till Linden, Gustaf Muck 1915-01-13
Brev 256 till Bonnier, Karl Otto 1915-02-05
Brev 257 till Bonnier, Karl Otto 1915-02-17
Brev 259 till Linden, Gustaf Muck 1915-05-04
Brev 260 till Bonnier, Tor 1915-05-05
Brev 261 till Linden, Gustaf Muck 1915-05-15
Brev 262 till Bonnier, Tor 1915-05-16
Brev 263 till Linden, Gustaf Muck 1915-05-21
Brev 282 till Larsson, Hans 1916-01-05
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08
Brev 324 till Raphael-Linden, Olga (i) 1917-09-26
Brev 385 till Bergman, Stina 1920-01-08
Brev 586 till Linden, Gustaf Muck 1925-01-15
Brev 857 till Bonnier, Tor 1930-03-21